Fener-Haliç
İstanbul,  Şehir Efsaneleri,  Yurt içi

Tarihte İstanbul’un Dokuz Dildeki Adı…

Fener-Haliç
Fener-Haliç

Birçok çağı, zamanı ve kültürü görmüş geçirmiş olan İstanbul’un tarihin içinde değişik zamanlarda, var olan imparatorluklarda ve kültürlerde, isimleri de farklı olmuştur. Tarihte İstanbul’un dokuz dildeki adı şunlardır:

1- Grekçe: Vizantion.

2- Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma.

3- Rumca: Konstantinopolis, İstinpolin, Megali Polis, Kalipolis.

4- Slavca: Çargrad, Konstantingrad.

5- Vikingce: Miklagord.

6- Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli.

7- Arapça: Bizantiya, El-Mahsura, Kustantina El-Uzma.

8- Selçuklular zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul.

9- Osmanlıca: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, İstanbul, İslambol, Darü’s-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü’l-Hilafetü’l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla, Südde-i Saadet.

Figen Karaaslan Seyyahça © Ekim 2012

 

Kendim için modern bir Seyyah Kadın gezgin diyebilirim. Yaşamın, bir yol ve yolculuk olduğuna inanıyorum. Seyahat etmeyi, insanı içsel yolculuklara taşıdığını düşündüğüm için seviyorum. Bu sebeple de, fırsat buldukça, bir seyyah gibi geziyorum ve yolculuk yapıyorum. Yaşamın, paylaştıkça zenginleştiğine ve anlamlandığına inandığım için de; gördüklerimi ve yaşadıklarımı Seyyahça’da yazarak, paylaşıyorum. Yaşam yolunda yolculuk ederken; 2014 yılında, Yaşamı Kullanma Kılavuzu isimli bir kitap yazdım ve yayınlattım. Mersin Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunuyum. 10 yıldan fazla reklam-metin yazarlığı, editörlük ve içerik editörlüğü yaptığım profesyonel meslek hayatıma; editörlük, kurumsal iletişim ve dijital pazarlama ile devam ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.