Genel,  Yurt içi

Turizmde Yükselen Değer Termal Tesisler

Termal Turizm

İnsanlar, çok eski zamanlardan beri sağlıklarını kazanmak için bazı yerleri ziyaret etme eğiliminde olmuşlardır.

Termal turizm, günümüzde sağlık turizmi ile birlikte anılmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu önemli turizm kaynaklarından birisi de, şifa verici özelliği bulunan termal sularıdır. Sahip olduğumuz termal kaynaklar, sıcaklık ve bileşenler açısından oldukça zengin olduğu için sağlık turizmi için önemli bir potansiyel yaratmaktadır.

Tedavi amacı ile yer değiştiren insanlar, gittikleri yerlerde konaklama, iyi beslenme, kür ve tedavi uygulaması, dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılayacak tesislere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, sağlık turizminin oluşmasına, sağlık ve tedavi tesislerinin gelişmesine imkan vermiştir.

Termal turizm nedir?

Termal turizm, 20-30 dereceden daha sıcak ve içinde çeşitli mineraller olan jeotermal suların temizlik, dinlenme, yenilenme ve sağlık amacıyla kullanılmasıdır.

Termal turizm ve tarihçesi

Termal ve mineralli suların, dinlence ve sağlık amaçlı kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Türkiye toprakları, bu yönde birçok tarihsel kalıntıya sahiptir. Bulunan arkeolojik kalıntılara göre termal sular, 10 bin yıldan fazla bir zamandır birçok uygarlık tarafından kullanılmıştır.

Asya’ da Bronz çağından bu yana termal sular 5000 yıldır Mısırlılar, Persler, Romalılar, İngilizler ve Türkler tarafından kullanılmıştır.

Anadolu’da, Romalılardan bu yana jeotermal suların kullanımı söz konusudur.  Anadolu da kullanılan kaplıca ve “içme” olarak adlandırılan merkezlerin kuruluşu genellikle Romalılara kadar dayanmaktadır. Sonraki dönemlerde Selçuklular ve Osmanlılar da, bu şifalı sulardan temizlenme, dinlenme ve sağlık amacıyla yararlanmıştır. Türkler, Anadolu’ya getirdikleri buhar banyosu geleneğini, burada karşılaştıkları Roma banyosu ile birleştirerek, Türk hamamını geliştirmiştir.

Türk toplumunda sıcak sulara ve çıktıkları yerlere ılıca denilir. Buralarda, tesisler ve hamamlar yapılması ile bu yerler,  kapalı ılıca diye isimlendirilmiş ve sonradan da kaplıca sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır.

Arkeolojik kazılardan anlaşıldığı üzere, insanoğlu on binlerce yıldır termal sulardan faydalanmaktadır. Türk hamamları, artık dünyaca bilinmektedir ve Türkiye’yi ziyaret eden turistler, bu hamamlara yoğun ilgi göstermektedir.

Jeotermal suların sağlık üzerinde iyi etkileri olduğu artık modern tıpta da kabul görmektedir. Ancak bu kadar kaynağa ve zenginliğe rağmen, yeterince tanıtım olmaması sebebiyle termal turizm, hak ettiği ilgiyi tam olarak göememiştir.

Türkiye’deki termal turizme bakış

Turizm ve Kültür Bakanlıkları ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TURSAB) verdiği bilgilere göre, önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulunan Türkiye’de, sıcaklıkları 20-110 santigrat derece, debileri de 2-500 lt/sn arasında değişebilen, 1300 civarında termal kaynak bulunmaktadır. Türkiye, kaynak zenginliği açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer alır.

Türkiye’deki termal tesislerden bazıları… 

Afyon-Sandıklı / Hüdai Termali

Ege Bölgesinde yer alan merkez, Sandıklı İlçesi’ne 7 km. ve Afyon’a 66 km. mesafededir. Suyun sıcaklığı 70 derecedir. Ziyaretçileri genel olarak, Romatizma hastalıkları, ağrılı sendromlar, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları, eklem-kireçlenme rahatsızlığı, sinir ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, kadın hastalıkları tedavileri için bu termali tercih etmektedir.

Afyon-Gazlıgöl Termali

Afyon-Eskişehir kara yolu ve demir yolu güzergahları üzerinde olup Afyon’a 22 km mesafededir. Suyun sıcaklığı 40-71 derecedir. Bu termalin sularının romatizma, kalp ve dolaşım sistemi, böbrek ve idrar yolları, karaciğer-safrakesesi, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, kemik ve kireçlenme ve cilt hastalıklarına karşı iyi geldiği belirtiliyor.

Afyon-Ömer ve Gecek Termali 

Afyon-Kütahya kara yolu üzerinde bulunan merkezin Afyon’a uzaklığı 15 km. Suyun sıcaklığı 51-98 derecedir. Romatizma, deri, kalp ve kan dolaşımı, sindirim, eklem ve kireçlenme, karaciğer, safra kesesi, beslenme bozukluğu, sinirsel sorunlar ve kadın hastalıklarını tedavi amacıyla tercih ediliyor.

Ankara-Kızılcahamam Termali

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindedir. Suyun sıcaklığı 47 derecedir. İçme kürleri ve banyo kürleri şeklinde şifa alınabilir.

İçme kürleri: Karaciğer, safra kesesi, mide, bağırsak ve metabolizma hastalıkları.

Banyo kürleri: Kalp, dolaşım bozuklukları ve romatizma.

Balıkesir-Gönen Termali

Balıkesir’in Gönen ilçesinin, Gönen Çayı kenarındadır. Suyun ısısı 52 derecedir.

İçme kürleri: Karaciğer, safra yolları ve böbrek fonksiyonları.

Banyo kürleri: Romatizma, kırık sekelleri, ağrılı ve iltihaplı kadın hastalıkları, kalın bağırsakların ağrılı ve spastik iltihapları, damar sertliği, nörolojik ve vasküler komplikasyon sekelleleri, nekahet dönemleri.

Bursa-Çekirge Termali

Bursa’nın Çekirge mevkisindedir. Suyun ısısı 47-78 derecedir.

Banyo kürleri: Romatizmal sendromlar, hareket sisteminin diğer ağrılı hastalıkları, kronik iltihaplı ve ağrılı kadın hastalıkları, damar tıkanıkları.

İçme ve banyo kürleri: Karaciğer, safra yolları, hafif diyabet, kriz devrelerinin dışında gut hastalığı, kanda fazla miktarda yağ görülen şişmanlıklar.

Çanakkale-Ezine/ Kestanbol Termali

Çanakkale’nin Ezine İlçesi’ne 15 km, Marmara Denizi’ne ise 2 km. uzaklıktadır. Suyun ısısı ana kaynakta 67 derece, çamur suyunda 68 derecedir. Banyo kürlerinin; çamur banyosu, inhalasyon, serpinti kürleri ile iltihaplı kadın hastalıkları, romatizma, siyatik, kireçlenme, bazı kemik tüberkülozlarında etkili olduğu belirtiliyor.

Denizli-Pamukkale Termali

Ege Bölgesinde, Denizli ilinin 20 km. kuzeyinde, tarihi Hierapolis harabelerinin yanındadır. Suyun Isısı: 33-35,5 derecedir.

İçme kürleri: Sindirim sistemi, özellikle mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları fonksiyon bozuklukları, safra kesesi ve safra yollarının kronik iltihapları, taşları, şişmanlık, diyabet, gut.

Banyo kürleri: Dolaşım sistemine ait hastalıklar, kalp, beyin ve atar damarlardaki iskemik sendromlar, damar sertliği, tansiyon değişimi ve bronşiyal astım vakaları.

Eskişehir-Sarıcakaya/ Sakar Termali

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde olup, Eskişehir’e 33 km. uzaklıktadır. Suyun Isısı: 35 derecedir. Diyabet, şişmanlık, gut gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurları, bu arada şeker ve yağları temizlediği, asit ürik fazlalığının idrarla atılmasını sağladığı, böbrek taşlarının büyümesine engel olduğu belirtilmektedir.

Yalova Termali

Yalova ilinin 11 km. batısında, ormanlık bir boğaz içindedir. Suyun Isısı: 55-60 derecedir. Banyo kürleri: Romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, hareket sisteminin ağrılı hastalıkları, ameliyat geçirmiş ağrılı batın hastalıkları, kronik iltihaplı ve ağrılı kadın hastalıkları, bacaklardaki bazı damar tıkanıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

İçme ve banyo kürleri: Diyabet, gut, şişmanlık gibi metabolizma hastalıkları, kanda biriken kolesterin, lipid gibi yağ cisimlerinin temizlenmesi ve asit ürik birikiminin idrar yoluyla atılması amaçlı yapılmaktadır.

İzmir Balçova Termali (Agamemnon Termali)

İzmir Adnan Menderes Havalimanına 25 km. kent merkezine ise 8 km. uzaklıktadır. Kaplıcaların bulunduğu sırtlara kurulmuş bir teleferik ile çıkılmaktadır. Bu tepelerin çam ormanları ile kaplı olması ekstra güzellik vermektedir. Kaynak ve kuyu sularının sıcaklığı 45-140 derece arasında değişmektedir. Romatizmal hastalıklar, sindirim sistemi, göz hastalıkları, metabolizma bozuklukları, karaciğer-safra kesesi hastalıkları, dolaşım ve kalp hastalıkları, sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiği düşünülmektedir.

İzmir- Çeşme/ Şifne Ilıca ve İçmeleri

İzmir’in Çeşme ilçesinin 5-7 km doğusundadır. Suyun ısısı 42 derecedir. Banyo ve çamur kürlerinin romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları, metabolizma bozuklukları üzerinde etkili olduğu, içme kürlerinin ise;  müshil etkisi yaptığı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasın salgı faaliyetini hızlandırdığı belirtiliyor.

Konya-IlgınTermali

Konya’ya 88 km. uzaklıktaki Ilgın İlçesi’nde, Ilgın-Akşehir yolunun 2. kilometresinde bulunmaktadır. Suyun Isısı: 42 derece. Romatizmal sendromlar, karaciğer, safra yolları, metabolizma hastalıklarının tedavisinde yararlanılıyor.

Kütahya- Harlek (Ilıcaköy) Termali

 Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde ve Kütahya’ya 27 km. uzaklıktadır. Suyun Isısı: 25 – 43 derecedir. Romatizma hastalıkları, karaciğer, safra yolları ve cilt üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Muğla-Köyceğiz/ Sultaniye Termali

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin batısındaki Köyceğiz Gölü’nün batı sahilinde ve Ölemez Dağı’nın eteklerindedir. Suyun Isısı: 41,9 derecedir. Romatizmal hastalıklar, cilt, kan dolaşımı, kalp hastalıkları, solunum yolu, sinir sistemi böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları, kadın hastalıkları, metabolizma bozuklukları ve nekahet dönemlerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Sivas- Kangal/ Balıklı (Yılanlı) Çermik

Sivas’a bağlı Kangal ilçesinin 17 km. kuzeydoğusundadır. Suyun Isısı 36 derecedir. Şifalanmak için sabahları aç karnına 3-5 bardak su içilmesi, günde en az 6-8 saat havuza girilmesi, tedavi sırasında alkol alınmaması ve yaralı bölgelere ilaç sürülmemesi tavsiye edilmektedir. Tedavi için önerilen süre 21 gündür. Vücuttaki yara, sivilce, egzama, sedef gibi cilt hastalıklarına karşı bu termal tercih edilmektedir.

Figen Karaaslan Seyyahça ©  Kasım 2013

Kendim için modern bir Seyyah Kadın gezgin diyebilirim. Yaşamın, bir yol ve yolculuk olduğuna inanıyorum. Seyahat etmeyi, insanı içsel yolculuklara taşıdığını düşündüğüm için seviyorum. Bu sebeple de, fırsat buldukça, bir seyyah gibi geziyorum ve yolculuk yapıyorum. Yaşamın, paylaştıkça zenginleştiğine ve anlamlandığına inandığım için de; gördüklerimi ve yaşadıklarımı Seyyahça’da yazarak, paylaşıyorum. Yaşam yolunda yolculuk ederken; 2014 yılında, Yaşamı Kullanma Kılavuzu isimli bir kitap yazdım ve yayınlattım. Mersin Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunuyum. 10 yıldan fazla reklam-metin yazarlığı, editörlük ve içerik editörlüğü yaptığım profesyonel meslek hayatıma; editörlük, kurumsal iletişim ve dijital pazarlama ile devam ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.